Hae yrityslainaa ilman vakuuksia

Tervetuloa löytämään paras yrityslaina. Tämän sivuston tarkoituksena on koota tietoa erilaisista vaihtoehdoista yrityslainaa harkitseville sekä vertailla niiden ominaisuuksia.

Tiivistettynä siis haluamme, että sinä löytäisit parhaan vaihtoehdon oman yritystoimintasi aloittamiseen tai kasvattamiseen. Netistä saatavien yrityslainojen määrä on koko ajan kasvussa. Me olemme seuloneet tämän hetken parhaat yrityslainat alla olevaan listaan.

Vertaa yrityslainat 2023

[loancomparison]

Lainat yksityishenkilölle voi vertailla helposti ja nopeasti Talouteni.fi-lainavertailun avulla.

Yrityslaina helposti netistä

Moni yritys on usein tilanteessa, jossa uuden hankkeen toteuttaminen tai toiminnan luonnollisen kasvun myötä tapahtuva laajentaminen vaatii enemmän rahaa kuin yrityksellä on sillä hetkellä käytettävissä. Joskus eteen tulee myös tilanne, jossa lisähenkilökunnan palkkaaminen toiminnan kasvattamiseksi onnistuu ainoastaan ulkopuolisen rahan avulla. Tällöin rahoitusta on pakko hakea finanssirahoitusta tarjoavilta tahoilta. Tämä on varmasti monelle yrittäjälle tuttu tilanne – erityisesti uutta liiketoimintaa aloittaville, mutta myös jo pidempään toimineille yrityksille.

Yritysrahoitusta Suomessa myöntävät perinteiset pankit, suurempiin summiin erikoistuneet sijoitusyhtiöt sekä pelkästään pienempiin vakuudettomiin lainoihin erikoistuneet toimijat. Tarvittavaa rahoitusta voi hakea myös esimerkiksi startup-sijoittajilta, jotka etsivät työkseen mielenkiintoisia uusia projekteja. Startup-alan tapahtumia ja messuja järjestetään paljon ympäri Eurooppaa, sekä nykyisin paljon myös Suomessa. Ne tarjoavatkin varsinkin sanavalmiille ja hyvän liikeidean omaavalle uudelle yrittäjälle loistavan mahdollisuuden etsiä rahoitusta toiminnalleen.

Uuden yrittäjän kannattaa myös hyödyntää mahdollisuutta starttirahaan. Usein paras ja helpoin vaihtoehto on kuitenkin yrityslaina, jonka suuruus voi vaihdella esimerkiksi muutaman tietokoneen ostamiseen tarvittavasta summasta usean kymmenen työntekijän palkkaamiseen sekä tehtaan perustamiseen vaadittavasta summasta. Pienempiin summiin voi myös riittää pelkkä yritysluotto, jonka saaminen on helpompaa kuin varsinaisen korollisen lainan.

Huomioitavaa ennen lainan hakemista

Vaikka itse lainahakemuksen täyttäminen onnistuukin verkossa käden käänteessä samaan tapaan kuin kuluttajalainoissa ja lainan myöntämisen edellytykset ja kulut ovat usein reiluja hakijan kannalta, kannattaa silti pitää mielessä muutama seikka ennen kuin haet lainaa heti.

Ennen lainan hakemista on hyvä vertailla yksityiskohtaisesti erilaisia vaihtoehtoja sekä pitää silmällä erityisesti lainaan liittyviä lisäkuluja. Aivan kuten yksityislainoissa, myös yrityslainoissa vaihtoehtoja on todella paljon. Tämä on siis prosessi, johon kannattaa varata aikaa riittävästi. Oli yritys sitten minkä kokoinen tahansa, on helposti ensimmäisenä mieleen tuleva vaihtoehto perinteinen suuri pankki.

Aina lainaa nopeasti ei kuitenkaan ole saatavilla suoraan pankilta. Syy voi esimerkiksi olla, että uuden yrityksen tunnusluvut ja luottoluokitus eivät välttämättä riitä tarvittavan lainan myöntämiseksi tai samasta syystä johtuen tarvittavia vakuuksia ei ole mahdollista vielä antaa. Usein pankit vaativat lainan vakuudeksi esimerkiksi tietyn arvon edestä koneita tai pääomaa. Tämä on usean vasta perustetun yrityksen kompastuskivi erityisesti silloin, kun tarkoitus on hakea suurempaa lainaa suoraan pankilta. Tämän lisäksi pankkien yrityslainahakemuksissa voi olla myös tarpeeseen nähden liian pitkät käsittelyajat, jolloin itse toiminta tai investointi saattaa viivästyä – ja pahimmassa tapauksessa päätös on kuitenkin lopulta kielteinen. Silloin loistava vaihtoehto oman kasvun rahoittamiseksi on vakuudeton yrityslaina, jonka hakeminen onnistuu vaivattomasti verkossa.

Vaikka verkossa haettaviin lainoihin ja pikavippeihin ei usein erillisiä reaalivakuuksia vaaditakaan, on jokaisella lainantarjoajalla omat ehtonsa lainan myöntämiselle lainan suuruudesta riippuen. On siis tärkeää selvittää etukäteen, täyttyvätkö nämä ehdot oman liiketoiminnan osalta. Etenkin suurempien lainojen myöntämisen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta asianmukaiset rahoituslaskelmat, viimeisin tai viimeisimmät tilinpäätökset sekä myöntäjästä riippuen erilaiset luottohäiriötodistukset. Pienempien summien kohdalla niitä ei aina kuitenkaan vaadita. On siis hyvä selvittää jo hyvissä ajoin, mitä dokumentteja lainan myöntäjä tarvitsee ennen lainapäätöksen antamista. Näin prosessi tulee etenemään mahdollisimman sujuvasti, ja lainaraha saadaan tarvetta vaativaan käyttöön niin pian kuin mahdollista.

Ennen lainan hakemista on tärkeää myös selvittää, minkä kokoisiin lainoihin lainan myöntäjä on erikoistunut. Myös korot saattavat vaihdella eri tarjoajasta riippuen, vaikka lainan korko on aina toki tapauskohtainen. Usealla lainantarjoajalla on myös jokin tietty toimiala tai lainanhaun syy, jonka rahoittamiseen he ovat erikoistuneet. Näitä voivat olla esimerkiksi:

Vakuudettomien yrityslainojen tarjoajat ovat usein erikoistuneet nimenomaan investointilainoihin ja uusien yritysten kasvun takaamiseen. Ne arvioivatkin hakemuksissa usein enemmän liikeideaa, yrittäjän osaamista ja kokemusta alalla, lainanhaun tarkoitusta sekä tulevaisuuden näkymiä kuin yrityksen sen hetkistä taloudellista tilannetta tai yrityksen kokoluokkaa. Tästä syystä ne ovatkin loistava vaihtoehto juuri uudemmille ja toimintaansa laajentaville toimijoille. Toki moni hakee lainaa myös ns. yllättäviin, esimerkiksi taloustilanteen heilahtelun tai vaikkapa sääolosuhteiden aiheuttamiin menoihin.

Nykyisin myös liiketoiminta keskittyy usein verkkoon, joten toiminnan aloittamiseen tarvittava pääoma ei ole kovin suuri, vaikka liikeidea itsessään olisi kuinka hyvä. Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi pienyritysrahoitukseen erikoistunut toimija voi olla paras vaihtoehto juuri sinun yrityksellesi.

Kannattaa siis miettiä, mikä vaihtoehto on sopivin juuri sinun toimialallesi sekä lainan suuruuteen ja käyttötarkoitukseen nähden. Näin lainan hakeminen onnistuu helposti ja pääset nopeasti toteuttamaan unelmaasi yrittäjänä.

Yrityslainan myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä

Pienenkään yrityslainan saaminen ei ole itsestäänselvyys, vaan jokainen lainantarjoaja arvioi hakemuksen tekijän omien kriteeriensä mukaisesti. Pienempiä lainoja kuten pikaluottoja verkossa tarjoavat tahot eivät ole yhtä tiukkoja ehtojensa suhteen kuin vaikkapa suuret pankit, mutta tiettyjen asioiden täytyy kuitenkin olla kunnossa jokaista lainaa haettaessa. Muutamia yleisimpiä arviointiperusteita ovat:

Yrityksen taustalla toimiva henkilö tai henkilöt

Vaikka lainaa haetaankin yrityksen toimintaan, pidetään toiminnan taustalla olevaa henkilöä yrityksen riskimittarina lainan myöntäjälle. Positiivisesti lainapäätökseen vaikuttavat mm. vakaa toimeentulo, kokemus alalta ja luottohäiriöttömyys, kun taas negatiivisia tekijöitä ovat luottovelat, maksuhäiriömerkinnät, maksamattomat pikalainat sekä velat muihin pankkeihin tai rahoitusyhtiöihin. Uusien firmojen ollessa kyseessä kannattaa myös varautua toimittamaan henkilökohtaisia tiliotteita.

Kassavirran säännöllisyys

Lainan tarjoajalle on tärkeää, että yrityksellä on säännöllinen kassavirta, jotta se pystyy kattamaan lainanlyhennykset ja lainan kulut ajallaan. Monet yritykset saattavat tehdä voittoa esimerkiksi koko tilikauden mittakaavassa, mutta eivät kuitenkaan luo tarpeeksi tiheää kassavirtaa lainantarjoajan näkökulmasta, jolloin lainan antanut yritys ei saa rahoja takaisin sovitussa ajassa. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi selkeästi sesonkiluontoisesti toimivat yritykset, jotka tarvitsevat kuitenkin lainan sesongin ulkopuolella esimerkiksi varastojen täydentämiseen. Joissain tapauksissa säännöllinen kassavirta voi olla jopa itse tilikauden voittoa tärkeämpi kriteeri.

Historia

Yrityksillä, jotka ovat toimineet vakavaraisesti jo pitkään, ei usein ole ongelmia lainojen takaisinmaksussa, joten ne ovat turvallinen kohde lainanmyöntäjälle. On myös huomioitavaa, että omistajanvaihdokset yrityksissä ovat julkista tietoa. Lainan saaminen ei siis helpotu ostamalla vaikkapa pitkään toiminut yritys ja aloittamalla sen nimellä uutta toimintaa.

Liiketoimintasuunnitelma

Kattava ja toimiva liiketoimintasuunnitelma on tärkeä tekijä erityisesti uusien yritysten lainahakemusten arvioinnissa. Liiketoimintasuunnitelmassa olisi hyvä olla ainakin selkeä toteutusstrategia ja etukäteen hyvin mietitty asiakaskohderyhmä, joka ei ole liian suppea. Myös toimiala, joka ei ole liikaa muuttuviin trendeihin perustuva, voi auttaa lainan saamisessa. Tällöin sijoittajalla on pienempi riski menettää rahansa, ja siten myös lainan saaminen on helpompaa ja todennäköisempää.

Aikaisemmat tilinpäätökset ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka suurimpien pankkien ulkopuoliset lainantarjoajat usein katsovat myös muita tekijöitä kuin pelkkiä numeroita, kertovat edellisten tilikausien tilinpäätöstiedot, lainat muille tahoille ja työntekijöiden määrä paljon yrityksen takaisinmaksukyvystä ja siten myös lainantarjoajan riskistä. Lainan myöntämisen edellytyksenä arvioidaan myös tulevaisuuden laskelmia, kuten kasvutavoitteita ja talousarvioita. Ennen lainan myöntämistä kannattaa siis varautua keskustelemaan yrityksen taloustilanteesta yksityiskohtaisesti.